Ondernemingsrecht

Susanne van Dijkum heeft zeer ruime ervaring in dit rechtsgebied. Zij heeft de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en ondernemingsrecht afgerond.

Susanne voorziet oprichters, investeerders, aandeelhouders en bestuurders van advies over en ondersteunen hen bij uiteenlopende ondernemingsrechtelijke vraagstukken, waaronder op het gebied van besluitvorming, het opzetten van joint ventures en de implementatie daarvan in (aandeelhouders)overeenkomsten en statuten.

Ook adviseert Susanne over het opzetten van werknemersparticipaties, zoals door middel van een stichting administratiekantoor, en de vastlegging van de in dat kader gemaakte afspraken in vennootschapsrechtelijke documenten en participatieovereenkomsten. Winstdelingsregeling worden in samenspraak met de arbeidsrecht specialisten van Smidswater advocaten opgesteld c.q. vastgelegd.

Ook voor advies over en het opstellen van commerciële contracten en algemene voorwaarden kunt u bij ons terecht.